Prayer times

Prayer times

February 26, 2024

17 Sha'ban 1445


Fajr Jama'ah

5:55 am


Prayer Start Jama'ah
Fajr 5:23 am 5:55 am
Sunrise 6:55 am
Dhuhr 12:15 pm 12:30 pm
Asr 3:01 pm 3:30 pm
Maghrib 5:36 pm 5:42 pm
Isha 7:07 pm 8:00 pm
Jumu'ah 12.30PM