Prayer Time Table

Prayer Time Table

February 26, 2024

17 Sha'ban 1445

Fajr Jama'ah

5:55 am

Prayer Start Jama'ah
Fajr5:23 am 5:55 am
Sunrise6:55 am
Dhuhr12:15 pm 12:30 pm
Asr3:01 pm 3:30 pm
Maghrib5:36 pm 5:42 pm
Isha7:07 pm 8:00 pm
Jumu'ah 12.30PM