Prayer times

Prayer times

July 14, 2024

7 Muharram 1446


Asr Jama'ah

5:45 pm


2 Hours 57

Minutes

Prayer Start Jama'ah
Fajr 3:05 am 3:40 am
Sunrise 5:02 am
Dhuhr 1:08 pm 1:30 pm
Asr 5:26 pm 5:45 pm
Maghrib 9:13 pm 9:19 pm
Isha 11:10 pm 11:20 pm
Jumu'ah 1.10PM